Köp hos Happy Golfer

Happy Golfer AB
Valhallvägen 174
115 27 Stockholm
Org. Nr: 556866-2109

Prenumerationsvillkor

Vid köp av produkt/medlemskap på happygolfer.se ingår man en prenumeration med en betalning per år eller månad beroende på produkt.

För produkter med årlig betalning sker debitering innan kalenderåret börjat. Exempelvis kommer debitering av året 2020 att ske under November 2019.

Prenumerationsperiod och uppsägning

Avtalet är gällande från den dag då du ingår prenumerationsavtalet och fortlöper tills du säger upp prenumerationen eller vid bristande betalning. Prenumerationen kan sägas upp när du vill och gäller med omedelbar verkan, då du inte binder upp dig hos happygolfer.se

Golf ID – Aktivering

Vid betalning kommer även ett välkomstmail med instruktioner över hur aktiveringen av ditt Golf-ID kommer ske om det är en del av produkten.

Betalning

Betalning dras på ditt betalkort samma dag som medlemskapet tecknas. Kvittering för samtliga köp via betalkort sänds per e-mail. Annars kan du alltid få tillgång till orderhistorik, kvitteringar samt abonnemangsinfo, se mer på ditt konto. Om betalning från prenumeranten inte mottages kan happygolfer.se utan varsel upphäva prenumerationsavtalet.

Priser

Alla priser uppges i svenska kronor samt inkl. moms och andra avgifter.

Ändring av betalningsuppgifter på er prenumeration

Om ni får nytt betalkort eller om ni under andra omständigheter ändrar betalningsuppgifter, är det viktigt att ni går in på er profil och ändrar era uppgifter. Om ni inte ändrar era uppgifter kommer happygolfer.se inte ges möjlighet att dra betalningen och prenumeranten kommer kontaktas för att kontrollera detta. Om ni är osäkra över något är ni mycket välkomna att kontakta oss på happygolfer.se.

Orderbekräftelse

När du mottager orderbekräftelsen ska du kontrollera att den överensstämmer med din beställning. Om du upptäcker fel eller önskar ändra din order ombeds du kontakta happygolfer.se

Avtalsbrott

Om du bryter mot ditt prenumerationsavtal eller prenumerationsvillkoren är Barberklingen berättigad att upphäva ditt abonnemang utan varsel.

Behandling av personliga uppgifter

För att administrera ditt abonnemang behandlar happygolfer.se en rad uppgifter om dig, däribland namn, adress, telefonnummer, e-mail, personnummer och annan information som anses vara betydande för din prenumeration. Vid tecknandet av prenumeration samtycker du till att vi kan använda upplysningar till administrering av ditt abonnemang samt till statistiska syften.

Elektronisk kontakt samt telefonkontakt

Vid upprättandet av ett medlemskap på happygolfer.se, ger du samtidigt samtycke till att happygolfer kan kontakta dig via elektronisk post och kontakta dig via telefon. Du kommer mottaga elektroniska meddelanden i form av e-mails på din registrerade e-mailadress.

Happy Golfer kommer via email kontakta dig med information om uppdateringar, ändringar, erbjudanden, tävlingar osv. gällande Happy Golfer. Du kommer även kunna bli kontaktad via telefon på det registrerade mobiltelefonnumret med service/vägledning i hur du får ut mest av ditt nuvarande medlemskap. Du kan när som helst avregistrera dig från dessa meddelanden genom att svara ”AVREGISTRERA” i ett av de e-mail vi skickar till dig.

Klagomål

Om du vill klaga över ditt köp ska du skicka ärendet till: info@happygolfer.se

Om vi inte lyckas finna en lösning kan du inkomma med en klagan till relevant nämnd inom området.